.

                                                                 תקנון


*
SHOPY
שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת  וללא הודעה מוקדמת (עדכון אחרון 8 אפריל 2008).

1  כללי
1.2 המוצרים המוצגים בחנות הקניון של SHOPY, נמכרים באתרי החנויות בלבד על ידי בעלי החנויות והאתרי המסחר האלקטרוני בעצמם, ולא על ידי SHOPY. האחריות הבלעדית לאספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים באופן בלעדי. אין לראות בSHOPY כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות  כלשהי בגין מכירתם.
1.3 SHOPY מציגה בלבד את מוצרי העסקים ומאפשרת גישה לבתי העסק דרך הקניון מסחר אלקטרוני לשם השלמת רכישתם
1.4 בחלק מהחנויות ניתן לבצע הזמנה ללא פרטי כרטיס אשראי, אלא לספקם מאוחר יותר בשיחה ישירה \ טלפונית     .עם המוכר
1.5 SHOPY מקדישה משאבים רבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתרי המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים הן על ידי FireWall והן על ידי פרוטוקול הצפנה SSL (באישור THAWTE  ). יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח תקינות תקשורת באופן מוחלט. לפיכך, מצהיר הלקוח בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד SHOPY ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
2 אספקת המוצרים  ופרטים נוספים
2.1 לברור פרטים אודות המוצר מעבר למה שכתוב באתר צריך לפנות ישירות לחנות המוכרת את המוצר
3 אחריות   
3.1 SHOPY ו/או מי מטעמה אינם מוכרים את המוצרים ו/או השירותים, ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על המוכרים. המוצרים בקניון הוירטואלי SHOPY מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד SHOPY  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. 
3.2 האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על המוכרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. המוכרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
3.3 בכל מקרה לא תחול על SHOPY ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר המכירות, באספקה או באי אספקה של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר המכירות.
3.4 SHOPY מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות והמוכרים, ולאבטח את אתרי המכירות ואת רמת השירות בהם, יחד עם זאת, SHOPY אינה מתחייבת שהשירות באתר המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל SHOPY, ספקיה , מי ממוכריה ו/או מי מטעמה.
4 

 דין ושיפוט
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והשרון בלבד.


חשמל ואלקטרוניקה | ספורט ופנאי | לבית ולגינה | למשרד ולתעשייה | מחשבים | שוברי מכירות | תינוקות וילדים | לגבר לאישה

לניהול אתר  |  תקנון  |  מי אנחנו  |  בניית אתרים  |  צור קשר